Δείτε το σχετικό αρχείο:

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Τσεπελόβου