Δείτε εδώ σχετικά: (Α/Α Συστήματος: 83520)

Αποκατάσταση πλατείας Τ.Κ. Πέτρας, πλατείας στη θέση Μεσοχώρι, πλατείας και δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ελατοχωρίου