Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε τα στοιχεία σας:

Συνοπτικός Διαγωνισμός "Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Ηλιοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου"