Δείτε σχετικά:

Γνωστοποίηση 38ης συνεδρίασης

Πινάκιο 38