Δείτε εδώ το σχετικό διαγωνισμό: (αριθμ. 182186)

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx