Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

Όποιος ενδιαφέρεται να καταθέσει ιδιοχείρως την αίτηση στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Ηπείρου μπορεί να εκτυπώσει τα παρακάτω υποδείγματα:

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση