Structure of Central Zagori and Papigko

Tel:26533 60300

Staff: Tsoumanis Panagiotis, Nurse
Rapti Varvara, Sociologist

Toziou Vasiliki, Family Assistant

Structure of the Tymfi

Tel:26533 60300

Staff: Stergiou Dimitra,  Nurse

Tafa Despina, Family Assistant

Mitropoulou Alexandra, Psychologist

Structure of Eastern Zagori and Vovousa

Tel:26563 60205

Staff: Griva Eleni, Family Assistant

Toki Marianna, Nurse

Tsapekou Lydia, Social Worker