Nola Ekaterini - President

Ziavras Christos - Vice President

Tsoumanis Georgios

Bitos Athanasios

Armenis Aggelos

Kontodimos Nikolaos

Vagelis Konstantinos

Vasdekis Efstathios

Chatzaropoulos Dimitris

Ignatiadis Georgios

Griva Maria

Stara Kalliopi

Tsetsi Eleftheria

Tsamitropoulos Georgios

Panagiotopoulou Aristea