Διαγωνισμοί

/Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους ΤΚ Λάιστας Δήμου Ζαγορίου»

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη Διαγωνισμού Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε τα στοιχεία σας: (A/A Συστήματος 81481)    

Συνοπτικός Διαγωνισμός «Προμήθεια καυσίμων κίνησης ,θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγορίου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται απ αυτόν»

Δείτε εδώ τα σχετικά έντυπα: Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Διαγωνισμός «Βελτίωση Ασφαλτόστρωσης Δρόμου Τ.Κ. Ιτέας»

Δείτε εδώ το σχετικό διαγωνισμό: (Α/Α Συστήματος:81056) Βελτίωση Ασφαλτόστρωσης Δρόμου Τ.Κ. Ιτέας

Διαγωνισμός «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Τσεπελόβου

Δείτε εδώ το σχετικό διαγωνισμό: (Α/Α Συστήματος:81043) Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Τσεπελόβου 

Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Φραγκάδων του Δήμου Ζαγορίου

Δείτε τα σχετικά αρχεία: Προκήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού Κατεβάστε τα τεύχη του διαγωνισμού: Τεύχη Διαγωνισμού

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΒΑΛΙΑ ΣΚΑΜΕΛΕ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΑΙΣΤΑΣ

Δείτε εδώ το διαγωνισμό: (Α/Α συστήματος:80766) http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=x6pcwFRwB9D3VYrDSZ2oND7hWe6pT62vw3WmOQ4DSLR2XxAahWSF!-597156566

Βελτίωση Ασφαλτόστρωση Αγροτικού δρόμου ΤΚ Πέτρας

Δείτε εδώ το σχετικό διαγωνισμό: (Α/Α:80596) http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx  

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Δημόσιας Σύμβασης

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση: http://www.zagori.gov.gr/wp-content/uploads/2019/02/anakoinwsi-12-2-2019.pdf

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Δημόσιας Σύμβασης

Ο Δήμος Ζαγορίου ανακοινώνει την πρόθεσή του για την έναρξη των διαδικασιών διενέργειας Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: "Αποκατάσταση Ζημιών και Καταστροφών από θεομηνίες που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα από 30-11-2017 έως και 3-12-2017 σε ΤΚ του Δήμου Ζαγορίου" Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.

Διαγωνισμός «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 30-11-2017 έως ΚΑΙ 3-0-12-2017 ΣΕ ΤΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ»

Δείτε εδώ το σχετικό διαγωνισμό (ΑΑ Συστήματος: 79882) http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=q2d6lCTu7FecbwKakq-WdgC_6ZVG3ubozDNCdvWf4EwxD90VlOx4!-961383852