Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγορίου με ομόφωνη απόφαση του, στην συνεδρίαση της Πέμπτης 8 Μαρτίου, απέρριψε την προτεινόμενη χάραξη, στην περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου, του χερσαίου τμήματος του αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

ΕΓΝΑΤΙΑ

Ταυτόχρονα, με την ίδια απόφαση, το Σώμα  ζητά να επιλεγεί άλλη χάραξη παράλληλα της Εγνατίας οδού ή της παλιάς εθνικής οδού Ιωαννίνων-Μετσόβου, δηλώνοντας ότι δεν είναι αντίθετο σε ένα τέτοιο ενεργειακό έργο, αλλά θα πρέπει να γίνει με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον του Ζαγορίου και με σεβασμό στα μνημεία πολιτισμού.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Βασίλειος Σπύρου, με αφορμή το, από 5 Φεβρουαρίου 2018, αίτημα για διάθεση στοιχείων (για εκτελούμενα ή προγραμματισμένα έργα υποδομής, σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, μνημεία κλπ) από το Δήμο της σύμπραξης C&M Engineering Α.Ε – ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., η οποία ανέλαβε, από τον Κύριο του έργου την εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας/ Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. (IGI Poseidon S.A.), την εκπόνηση της οριστικής μελέτης και την παροχή Υπηρεσιών Αδειοδότησης για το Χερσαίο Τμήμα του αγωγού και των συνοδών εγκαταστάσεων του έργου στην Ελληνική Επικράτεια.

 Ποια χάραξη προτείνεται

Η προτεινόμενη χάραξη στην περιοχή του Δήμου Ζαγορίου και ειδικότερα στο Ανατολικό, προβλέπει τη διέλευση του αγωγού από τη Λίμνη Πηγών Αώου στην κορυφή του υψώματος Τούφα Γρεβενιτίου, τη συνάντηση με τον επαρχιακό δρόμο ανάμεσα στα χωριά Τρίστενο – Γρεβενίτι λίγο πριν το Μνημείο εκτελεσθέντων Γρεβενιτίου, τη συνέχιση προς τον ποταμό Βάρδα  μέσω των υψωμάτων της περιοχής, την είσοδο στην κτηματική περιφέρεια Τριστένου στο ύψωμα Ζαλαπροβιά, τη διέλευση του ποταμού Βάρδα νοτίως και πολύ κοντά στο παραδοσιακό πέτρινο γεφύρι της Τσίπιανης, εισέρχεται εντός του οριοθετημένου οικισμού Άμπελος (Τσίπιανη), συνεχίζει προς την κορυφή του υψώματος Καπέλα, συνεχίζει την οριογραμμή του υψώματος αυτού και καταλήγει στον οικισμό Μηλιωτάδες, από τον οποίο διέρχεται εντός του οριοθετημένου τμήματος αυτού και εντός της καλλιεργούμενης ζώνης, συναντά στη συνέχεια τον ποταμό Ζαγορίτικο, τον οποίο διαπερνά λίγα μόνο μέτρα βορείως του παραδοσιακού πέτρινου γεφυριού Καμπέρ Αγά, συνεχίζει εντός της καλλιεργούμενης ζώνης, συναντά τον οικισμό Ποταμιά και εξέρχεται των ορίων του Δήμου Ζαγορίου με κατεύθυνση το Δρίσκο.

Οι λόγοι της διαφωνίας

Η προτεινόμενη χάραξη, σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου, είναι απαράδεκτη και ο Δήμος δεν συμφωνεί με αυτή σε καμία περίπτωση, διότι προτείνεται η διέλευση του αγωγού:

1.Μέσα από μία περιοχή με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, αιωνόβια δάση και η ζημία που θα υποστεί θα είναι ανυπολόγιστη. Η διέλευση του αγωγού εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και της περιφερειακής Ζώνης του είναι αδιανόητη.

2.Μέσα από τους οριοθετημένους οικισμούς Μηλιωτάδων, Ποταμιάς και Αμπέλου (Τσίπιανης) και πολύ κοντά στους οικισμούς των Γρεβενιτίου και Τριστένου.

3.Σε πολύ κοντινή απόσταση από παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια Τσίπιανης και Καμπέρ Αγά, τα οποία χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα μνημεία (ΦΕΚ 628/Β/26-8-1982).

4.Από τις λίγες πεδινές καλλιεργούμενες εκτάσεις της περιοχής, στους Μηλιωτάδες και την Ποταμιά.

 Εναλλακτική πρόταση διέλευσης

Τόσο ο Δήμαρχος, όσο και οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας, «Ζαγόρι με συνέχεια», Γαβριήλ Παπαναστασίου και «Νέα πρόταση για το Ζαγόρι», Λεωνίδας Τσουμάνης, τάχθηκαν υπέρ της έλευσης του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή των Ιωαννίνων, αφού τα οφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τη χρήση αυτής της ενέργειας είναι μεγάλα, ωστόσο συμφώνησαν ότι η προτεινόμενη χάραξη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για τους λόγους που εκτέθηκαν στην εισήγηση.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμό  και υπενθύμιση ότι και προ ετών είχε απορριφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο άλλη προτεινόμενη χάραξη για τον ίδιο αγωγό (θα διέρχονταν από Τοπικές Κοινότητες του Ανατολικού και Κεντρικού Ζαγορίου), το Σώμα κατέληξε ομόφωνα στην απόρριψη της προτεινόμενης χάραξης και στην κατάθεση εναλλακτικής πρότασης για διέλευση του αγωγού παράλληλα στην Εγνατία οδό ή κατά μήκος της παλιάς εθνικής οδού Ιωαννίνων-Μετσόβου.