Ένα ακόμη έργο, μετά την ύδρευση Τσεπελόβου που πρόσφατα εντάχθηκε, φιλοδοξεί να εντάξει ο Δήμος Ζαγορίου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα στην πρόσκληση που αφορά την αγροτική οδοποιία και πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Τ.Κ. Πέτρας», προϋπολογισμού  505.000 ευρώ που θα συνδέσει την Πέτρα με τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής.

Ο Δήμαρχος Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου μετέβη στην Αθήνα και κατέθεσε στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΣ (Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου πρώτη μέρα της προθεσμίας υποβολής) πλήρη φάκελο του έργου.

Το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα ένταξης ενός έργου μέχρι 700.000 ευρώ.

Το προτεινόμενο προς χρηματοδότηση έργο αφορά υφιστάμενο αγροτικό δρόμο μήκους περίπου 3,6 χιλιομέτρων και πλάτους 4 μέτρων, ο οποίος θα βελτιωθεί και θα ασφαλτοστρωθεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες κτηνοτρόφων και αγροτών της περιοχής.