Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο:

Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου ΔΣ