ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ

Στον καθορισμό των  όρων επαναδημοπράτησης, μετά την άγονη πρώτη διαδικασία,  για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα στην Τ.Κ. Γρεβενιτίου προχώρησε με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγορίου.

Η νέα πλειοδοτική δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου από 10 π.μ.-11π.μ.στο Δημαρχείο στους Ασπραγγέλους.

Ως κατώτατο όριο προσφοράς των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ορίστηκε το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως και η διάρκεια της μίσθωσης είναι πέντε χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό καταβάλλουν εγγύηση 180 ευρώ. Αναλυτικά οι όροι περιγράφονται στην απόφαση της Ο.Ε. η οποία έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια.