Δείτε εδώ το διαγωνισμό: (υπ’ αριθμ. 183587)

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx