Βρείτε εδώ το διαγωνισμό (υπ’ αριθ. 190188):

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx