Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου