Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού

Κατεβάστε την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού εδώ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ