Ανακοινώσεις Δήμου

//Ανακοινώσεις Δήμου

Δελτίο Τύπου

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου σχετικά με την αντιπυρική προστασία

Μάιος 9th, 2022|Ανακοινώσεις Δήμου|

Απολογισμός Απριλίου 2022

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο

Μάιος 9th, 2022|Ανακοινώσεις Δήμου|

Απολογισμός Μαρτίου 2022

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο 

Απρίλιος 28th, 2022|Ανακοινώσεις Δήμου|

Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπέδων

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

Απρίλιος 22nd, 2022|Ανακοινώσεις Δήμου|

Ανακοίνωση για πυρκαγιές

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

Απρίλιος 22nd, 2022|Ανακοινώσεις Δήμου|

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού Για τα έγγραφα της σύμβασης του υπ΄αριθμ.158162 ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ "οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν γνώση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

Απρίλιος 11th, 2022|Ανακοινώσεις Δήμου, Διαγωνισμοί|