Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου MEMORIA πραγματοποιήθηκε στο Ζαγόρι, σ τις 3 και 4 Απριλίου του 2013. Οι εργασίες έλαβαν χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγορίου στους Ασπραγγέλους.

Συμμετείχαν οι εταίροι από την Κορσική, από τη Σκωτία και από τη Σικελία, καθώς και εκπρόσωποι από το τοπικό δίκτυο του Δήμου Ζαγορίου (Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου, Σύλλογος Ζαγορισίων, Αναπτυξιακή Εταιρεία Ζαγορίου, και άλλοι τοπικοί σύλλογοι καθώς και επαγγελματίες του τουρισμού).

Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης, οι εργασίες περιστράφηκαν γύρω από τα ακόλουθα θέματα:

– Παρουσίαση, συζήτηση και τελική μορφή του συμφωνητικού συνεργασίας των εταίρων

– Τελική παρουσίαση σε power point των περιοχών όλων των εταίρων

– Δράσεις επικοινωνίας, δημιουργία blog, καταλόγου με ηλεκτρονικές διευθύνσεις, χώρου ηλεκτρονικής βάσης επικοινωνίας, δημιουργία λογότυπου και ιστοσελίδας.

Επελέγη λογότυπος από τις προτάσεις του Δήμου Ζαγορίου

– Μεθοδολογία επεξεργασίας της καταγραφής της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς: «Η Μνήμη μιας περιοχής»

Έγινε σύνθεση των προτάσεων των Σικελών που είναι και υπεύθυνοι για τη δράση, και της ομάδας του Δήμου Ζαγορίου.

– Παρουσίαση της καταγραφής της πολιτιστικής κληρονομιάς σε κάθε περιοχή και επιλογή των κοινών θεμάτων στα οποία θα δοθεί έμφαση.

– Προτάσεις για τον πραγματικό οδηγό του «Εργαστηρίου της Μνήμης»

Η πρώτη μέρα της συνάντησης κατέληξε σε δείπνο γνωριμίας με την τοπική κουζίνα, τους παραδοσιακούς χορούς και τη μουσική, που οργάνωσε ο Δήμος Ζαγορίου στα Άνω Πεδινά.

Η δεύτερη μέρα αφιερώθηκε σε επισκέψεις γνωριμίας με στοιχεία της μνήμης του τόπου:

– Κέντρο πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου

– Ριζάρειο χειροτεχνικό κέντρο (Μονοδέντρι)

– Μουσείο Λαζαρίδη (Κουκούλι)

– Λαογραφική συλλογή της Αναγνωστοπουλείου Σχολής, τοιχογραφημένη οικία και κέντρο παραγωγής τοπικών προϊόντων (Καπέσοβο)\