Η Τρίτη διακρατική συνάντηση του Memoria πραγματοποιήθηκε στην Κατάνη της Σικελίας (Ιταλία) στις 20 και 21 Ιουνίου του 2013. Συμμετείχαν, εκτός του εταίρου υποδοχής και οι εταίροι από την Κορσική, την Ελλάδα, τη Σκωτία και τη Σλοβακία.

Ο εταίρος της Τσεχίας δήλωσε ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, πράγμα που οδήγησε σε μικρή αναδιάρθρωση του εταιρικού σχήματος και σε ανακατανομή των δράσεων και των τόπων συνάντησης. Έτσι, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί να γίνει στη Τσεχία, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και η δράση που είχε ανατεθεί στους Τσέχους εταίρους, να υλοποιηθεί από τους εταίρους της Κορσικής και της Προβηγκίας.

Οι εργασίες της συνάντησης αυτής έγιναν σε αίθουσα του επισκοπικού Μουσείου της Κατάνης και έγινεεπεξεργασία των ακόλουθων θεμάτων:

– Υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας των εταίρων

– Παρουσίαση της ιστοσελίδας που δημιούργησε κάθε εταίρος για το έργο Memoria

– Παρουσίαση του webblog και της σελίδας facebook του έργου

– Παρουσίαση της τελικής μορφής της καταγραφής της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής

– Επεξεργασία και τελική απόφαση για τη μορφή των Δελτίων καλών πρακτικών που θα συμπληρώσουν οι εταίροι για τη δημιουργία του οδηγού καλών πρακτικών των «Εργαστηρίων της Μνήμης»

– Αξιολόγηση των συναντήσεων εργασίας

– Προετοιμασία των ενδιάμεσης έκθεσης

Η δεύτερη μέρα αφιερώθηκε σε επισκέψεις γνωριμίας με την πολιτιστική κληρονομιά της Κατάνης:

– Επισκοπικό Μουσείο της Κατάνης

– Αχιλλειακές Θέρμες

– Μονή Βενεδικτίνων της Κατάνης