«ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ,

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ» (M-Art’Av.)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο:

Τα χειροτεχνικά επαγγέλματα αποτελούν κληρονομιά μιάς μακρόχρονης τεχνογνωσίας. Η Ευρώπη προσπαθεί να δώσει μια ώθηση στα χειροτεχνικά επαγγέλματα με διάφορους τρόπους:

 

 • Με την ενίσχυση και τη γενίκευση της καινοτομίας
 • Με την αναγνώριση και την ανάδειξη των χειροτεχνικών επαγγελμάτων
 • Με την προστασία τους, θεωρώντας ότι αυτά τα επαγγέλματα αποτελούν μια άυλη πολιτιστική κληρονομιά (υποστήριξη της κατάρτισης των χειροτεχνών, διατήρηση της τεχνογνωσίας, υποστήριξη σε διεθνές επίπεδο, καταπολέμηση των απομιμήσεων)

 

Στόχος του έργου:

Το έργο «M-Art’Av» έχει ως στόχο:

 

 • Την αξιολόγηση των αναγκών σε κατάρτιση
 • Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών χειροτεχνών για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα του τομέα της χειροτεχνίας στην Ευρώπη
 • Την δυνατότητα πληροφόρησης των χειροτεχνών για τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
 • Τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας γύρω από τα χειροτεχνικά επαγγέλματα, τις τεχνικές, την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες στον τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας
 • Την ανάδειξη και την προώθηση των χειροτεχνικών επαγγελμάτων

 

Οι εταίροι του έργου:

Στο έργο συμμετέχουν 5 εταίροι:

 

 1. Ως επικεφαλής εταίρος, η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων της Κορσικής (Γαλλία)
 2. Ο Οργανισμός ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας της περιφέρειας VelkeKapusany(Σλοβακία)
 3. Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και Χειροτεχνίας του Madridejos (Ισπανία)
 4. Ο Οργανισμός επαγγελματικής κατάρτισης EU WAREHOUSE (Βέλγιο)
 5. Ο Δήμος Ζαγορίου (Ελλάδα)

 

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαχειριστική αρχή για την Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

https://sites.google.com/site/metiersdartmetiersdavenir/home