Γκρουϊδης Ανδρέας

Τακτικό μέλος

Κίτσιος Ηλίας

Τακτικό μέλος

Κούλας Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

Ζαρκάδας Ελευθέριος

Τακτικό μέλος

Λαδιάς Θεοχάρης

Αναπληρωματικό μέλος

Περιστέρης Αναστάσιος

Αναπληρωματικό μέλος

Σπύρου Βασίλειος

Αναπληρωματικό μέλος