Σουκουβέλος Γιώργος

Τακτικό μέλος

Γκρουϊδης Ανδρέας

Τακτικό μέλος

Περιστέρης Αναστάσιος

Τακτικό μέλος

Λαδιάς Θεοχάρης

Τακτικό μέλος

Ρούσκας Παναγιώτης

Τακτικό μέλος

Κούλας Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

Ζαρκάδας Ελευθέριος

Τακτικό μέλος

Κίτσιος Ηλίας

Αναπληρωματικό μέλος

Τσαπάρης Ιωάννης

Αναπληρωματικό μέλος

Τσουμάνης Λεωνίδας

Αναπληρωματικό μέλος

Φερεντίνος Δημήτριος

Αναπληρωματικό μέλος