Γκρουϊδης Ανδρέας

Τακτικό μέλος

Λαδιάς Θεοχάρης

Τακτικό μέλος

Ζαρκάδας Ελευθέριος

Τακτικό μέλος

Σπύρου Βασίλειος

Τακτικό μέλος

Ράπτης Ηλίας

Αναπληρωματικό μέλος

Κίτσιος Ηλίας

Αναπληρωματικό μέλος

Πάσχος Θεόδωρος

Αναπληρωματικό μέλος

Τσουπινάκης Θωμάς

Αναπληρωματικό μέλος