Ράπτη Αγγελική - Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας - Πρόεδρος

Ρούσκας Παναγιώτης - Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας - Αντιπρόεδρος

Ζαρκάδας Βασίλειος - Δημοτικός Σύμβουλος ελάσσονος μειοψηφίας

Παπαλεοντίου Γεώργιος, Δημότης

Παπαευθυμίου Ελένη, Δημότισσα, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα

Χρηστογούλας Στέφανος, Δημότης

Σιαφάκα Μαρίνα, Δημότισσα

Ζιάβρας Χρήστος - Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου, Τ.Κ. Δεματίου

Κυριακάκου Γεωργία, Δημότισσα