ΗΛΙΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΤΗΣ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΚΡΟΥΙΔΗΣ - ΜΕΛΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ - ΜΕΛΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΑΣ - ΜΕΛΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΖΩΗ - ΜΕΛΟΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΤΗΣ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΒΑΣΔΕΚΗ - ΜΕΛΟΣ, ΔΗΜΟΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΤΣΟΥΠΙΝΑΚΗΣ - ΜΕΛΟΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ - ΜΕΛΟΣ, ΔΗΜΟΤΗΣ