Δομή Δ.Ε Κεντρικού Ζαγορίου και Παπίγκου

Τηλέφωνο:26533 60300

Προσωπικό: Τσουμάνης Παναγιώτης, Νοσηλευτής

Ράπτη Βαρβάρα, Κοινωνιολόγος

Δομή Δ.Ε Τύμφης

Τηλέφωνο:26533 60300

Προσωπικό:

Τάφα Δέσποινα, Οικογενειακή βοηθός

Μητροπούλου Αλεξάνδρα, Ψυχολόγος

Δομή Δ.Ε Ανατολικού Ζαγορίου και Βοβούσας

Τηλέφωνο:26563 60205

Προσωπικό: Γρίβα Ελένη, Οικογενειακή βοηθός

Τόκη Μαριάνα, Νοσηλεύτρια

Τσαπέκου Λυδία, Κοινωνική Λειτουργός