Ανακοινώσεις ΚΕΠ

/Ανακοινώσεις ΚΕΠ

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες

Δείτε το σχετικό έγγραφο: http://www.zagori.gov.gr/wp-content/uploads/2017/10/anakoinwsi-metakinisis-amea.pdf

Καταβολή Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος Έτους 2017

Ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά είτε μέσω των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ΟΑΕΔ, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), είτε από οποιοδήποτε άλλο χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης. Για τους δικαιούχους που θα υποβάλλουν την ηλεκτρονική [...]

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής Δικαιούχων στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, Αγοράς Βιβλίων & Εισιτηρίων Θεάτρου του ΟΓΑ/ΛΑΕ, έτους 2017

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων (συνταξιούχοι του ΟΓΑ και ασφαλισμένοι οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι) μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας από την 07-07-2017 μέχρι και την 25-07-2017. Δείτε Σχετικά εδώ

Ανακοίνωση Χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης για ΑΜΕΑ

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

Έναρξη καταβολής Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος ΟΑΕΔ

Έναρξη καταβολής Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος ΟΑΕΔ (οικοδόμοι, δασεργάτες, μισθωτοί τουρ/κού – επισ/κού κλάδου, κ.λπ.) από 10 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2016 και στα ΚΕΠ. Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/EOK. Δικαιολογητικά: Αίτηση του δικαιούχου [στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό [...]