Ανακοινώσεις Δήμου

/Ανακοινώσεις Δήμου

Ανακοίνωση σχετικά με διακοπή ρεύματος

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

Πρόσκληση ΔΣ

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση ΔΣ

Δημοπρασία «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ»

Δείτε σχετικά: Περίληψη Διακήρυξης Μελέτη  Διακήρυξη

Απολογισμός Οκτωβρίου 2022

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο

Διαγωνισμός: «Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου Πλατείας Καβαλαρίου»

Δείτε εδώ το σχετικό διαγωνισμό: (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 193780) http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Διακήρυξη «Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου του Κληροδοτήματος Μαρίνου Παππά Νικολάου

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο

Από το Πρακτικό 18/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγορίου

"Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ακινήτου (καταστήματος στις Σέρρες) του κληροδοτήματος Μαρίνου Παππά Νικολάου" Δείτε το σχετικό πρακτικό

Αστυνομικές Διατάξεις Θήρας

Ρυθμιστική Αστυνομική Διάταξη Θήρας Τροποποίηση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Θήρας Κυνηγετικής Περιόδου 2022-2023

Πρόσκληση

Τη Δευτέρα 14/11/2022 και ώρα 09:00 π.μ., η Περιφέρεια,το ΕΚΑΒ Ηπείρου και ο Δήμος Ζαγορίου, μετά της Τ.Κ. Αρίστης, θα σας εκπαιδεύσει στην τεχνική της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και της χρήσης απινιδωτή, ο οποίος και θα τοποθετηθεί στην Αρίστη.

Ανακοίνωση για διακοπή ρεύματος

Δείτε εδώ σχετικά