Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Φλαμπουραρίου του Δήμου Ζαγορίου

Δείτε τη σχετική διακήρυξη εδώ Κατεβάστε επίσης τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: [ninja_form id=1]   Συμπληρωματικές πληροφορίες Με αφορμή παρατήρηση οικονομικού φορέα ότι στη διακήρυξη του διαγωνισμού αναφέρεται ότι καλούνται πτυχία «Γ΄ τάξης», ενώ θα έπρεπε να αναφέρεται ότι καλούνται πτυχία «Γ΄ τάξης και άνω» σύμφωνα με το άρθρο 59 του [...]