ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Δημάρχου – Γεωργίου Σουκουβέλου

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Πρώην Δημάρχου – Βασίλη Σπύρου

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Πρώην Αντιδημάρχου – Άγγελου Αρμένη