Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο:

https://www.euronews.com/2019/11/18/rural-greece-enjoys-the-benefits-as-internet-isolation-comes-to-an-end?jwsource=cl&fbclid=IwAR3c13wavTv9F8GsgUtyZmuTKsWLwj4N1BzBVrSyKU7XX4wv3txfC868Inc