Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε τη φόρμα:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης ,θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγορίου