Δείτε εδώ τη σχετική ενημέρωση

και τις οδηγίες σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας.