Δείτε εδώ το διαγωνισμό (Αριθμός: 181602)

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx