Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο

Πατήστε την εικόνα για να μεταφερθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης του Δήμου Ζαγορίου:

ΣΦΗΟ