«Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ακινήτου (καταστήματος στις Σέρρες) του κληροδοτήματος Μαρίνου Παππά Νικολάου»

Δείτε το σχετικό πρακτικό