Προς: Όλα τα μέλη του Συνδέσμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του καταστατικού, σας καλεί σε τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιανουάριου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00
Στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου του Συνδέσμου, Χρηστοβασίλη 8, με θέματα:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός έτους 2022.
2. Προυπολογισμός έτους 2023
3. Παρουσίαση έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής για το έτος 2022.
4. Τροποποίηση καταστατικού του Συνδέσμου
Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ημερομηνία επαναληπτικής Τακτικής Συνέλευσης η 6η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Ντιναλέξης