Γιώτης Ελευθέριος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας-Πρόεδρος

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

  1. Ο εκάστοτε προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου Βοβούσας με αναπληρωματικό το νόμιμο εκπρόσωπό του.
  2. Ο εκάστοτε προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου Μηλιωτάδων με αναπληρωματικό το νόμιμο εκπρόσωπό του.
  3. Η εκάστοτε προϊστάμενη Νηπιαγωγείου Μηλιωτάδων με αναπληρωματικό τη νόμιμη εκπρόσωπό της.
  4. Ο εκάστοτε προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου Παπίγκου με αναπληρωματική τον Προϊστάμενη του Νηπιαγωγείου Παπίγκου.
  5. Ο εκάστοτε προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου Τσεπελόβου με αναπληρωματικό το νόμιμο εκπρόσωπό του.
  6. Την Μαρία Βαρσάνη εκπρόσωπο γονέων με αναπληρωματικό τον Βασιώτη Στέφανο.
  7. Τον Βλαχιώτη Χρήστο Δημοτικό Σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας με αναπληρωματικό τον κ. Ρούσκα Παναγιώτη Δημοτικό Σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας.
  8. Τον Αρβανίτη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας με αναπληρωματικό τον κ. Ζαρκάδα Βασίλειο Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας.

Από τους παραπάνω ορίζεται αντιπρόεδρος η εκάστοτε προϊστάμενη Νηπιαγωγείου Μηλιωτάδων.