Εγκρίσεις Κληροδοτημάτων

/Εγκρίσεις Κληροδοτημάτων

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΦΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗ Τ.Κ. ΚΑΠΕΣΟΒΟΥ¨

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο 

Εγκρίσεις για το κληροδότημα Σπ. Μπίλιου, ΤΚ Ασπραγγέλων

Δείτε τα σχετικά αρχεία: Προϋπολογισμός - 2019 Έγκριση Απολογισμού - 2018 Έγκριση Ισολογισμού - 2018 Προϋπολογισμός - 2018 Έγκριση Απολογισμού - 2017 Έγκριση Ισολογισμού - 2017

Εγκρίσεις για το κληροδότημα «Χριστιανική Κοινότητα», ΤΚ Καπεσόβου

Έγκριση Ισολογισμού - 2018 Έγκριση Απολογισμού - 2018 Έγκριση Προϋπολογισμού - 2019

Έγκριση επιλογής για την χορήγηση μιας υποτροφίας στον καλύτερο φοιτητή εκ των αποροτέρων για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 & 2016 – 2017 του κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗ Τ.Κ. Κάτω πεδινών

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Εγκρίσεις για το κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη, ΤΚ Βρυσοχωρίου

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία: Απολογισμός - 2017 Προϋπολογισμός - 2018 Απολογισμός - 2018 Προϋπολογισμός - 2019

Εγκρίσεις για το Κληροδότημα Αδελφών Πασχάλη, Τ.Κ. Καπεσόβου

Δείτε το σχετικό αρχείο: Έγκριση Απολογισμού  - 2017 Έγκριση Απολογισμού - 2018 Έγκριση Απολογισμού - 2018 Έγκριση Προϋπολογισμού - 2019

Εγκρίσεις για το Κληροδότημα Θ. Παπαγιάννη, Τ.Κ. Ελατοχωρίου

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία: Έγκριση Απολογισμού - 2017 Έγκριση Προϋπολογισμού - 2017 Έγκριση Ισολογισμού - 2017 Έγκριση Ισολογισμού - 2018 Έγκριση Προϋπολογισμού - 2018 Έγκριση Απολογισμού - 2018 Έγκριση Προϋπολογισμού - 2019

Εγκρίσεις για το Κληροδότημα Ν. ΜΑΛΑΜΗ, Τ.Κ. Γρεβενιτίου

Δείτε τα σχετικά αρχεία: Έγκριση Απολογισμού - 2017 Έγκριση Ισολογισμού - 2017 Έγκριση Προϋπολογισμού - 2018 Έγκριση Απολογισμού - 2018 Έγκριση Ισολογισμού - 2018 Έγκριση Προϋπολογισμού - 2019  

Εγκρισεις για το Κληροδότημα Χατζοπουλου, Τ.Κ. Δολιανης

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία: Έγκριση Ισολογισμού 2017  Έγκριση Απολογισμού - 2017 Έγκριση Προϋπολογισμού - 2018 Έγκριση Ισολογισμού - 2018 Έγκριση Απολογισμού - 2018 Έγκριση Προϋπολογισμού - 2019