Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία:

Πρακτικό 15 έτους 2016 – Μέρος 1

Πρακτικό 15 έτους 2016 – Μέρος 2