Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση για την κατάρτιση μητρώου δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων

Πρόσκληση για την κατάρτιση μητρώου δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων