Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής:

Προµήθεια καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών