Δείτε εδώ την διακήρυξη για το διαγωνισμό

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

Για να παραλάβετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Διαγωνισμός "Κατασκευή καλντεριμιών, πλακόστρωτων, τοιχοποιιών Άνω και Κάτω Βίτσας, Μονοδενδρίου, Μεσοβουνίου, Καλουτάς, Μανασσή, Άγιος Μηνάς, Βίκος