Δείτε σχετικά για τον διαγωνισμό:

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε τη φόρμα:

Χαλικόστρωση Δρόμων ΤΚ Ανθρακίτη Πέτρας Φλαμπουραρίου