Δείτε εδώ τις ανακοινώσεις σχετικά με το διαγωνισμό:

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε τη φόρμα:

Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Ζαγορίου