Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης:

http://www.zagori.gov.gr/wp-content/uploads/2018/08/apokatastasi-odwn-iteas.pdf

AA Συστήματος: 75506

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και χρησιμοποιήστε κατόπιν τον ΑΑ Συστήματος 75506:

Διαγωνισμός "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ"

Λήξη προσφορών δημοπρασίας: 24/09/2018 και ώρα 10:00π.μ.