Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης:

http://www.zagori.gov.gr/wp-content/uploads/2018/08/apokatastasi-odopoiias-de-tymfis.pdf

AA Συστήματος: 75836

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και χρησιμοποιήστε κατόπιν τον ΑΑ Συστήματος 75836:

Διαγωνισμός "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΤΥΜΦΗΣ"

Λήξη προσφορών δημοπρασίας: 01/10/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ.