Δείτε εδώ τη διακήρυξη και την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού:

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε τη φόρμα:

Διαγωνισμός "ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ"