Δείτε εδώ τα σχετικά έντυπα:

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Διαγωνισμός "Αποκατάσταση καλντεριμιών στην Τ.Κ. Τσεπελόβου"