Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία:

Απολογισμός – 2017

Προϋπολογισμός – 2018

Απολογισμός – 2018

Προϋπολογισμός – 2019